www.pzflodz.pl - Łódzka Strona Filatelistyczna

Statystyki

Użytkowników:
223
Artykułów:
673
Odsłon artykułów:
1574739

Współpraca

Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Historia

 

Filatelistyka – rodzaj hobby polegający na kolekcjonowaniu wszelkiego rodzaju walorów pocztowych, głównie znaczków pocztowych, datowników okolicznościowych, całostek, całości pocztowych i kopert FDC.

Nazwa powstała w 1864 r. i pochodzi z dwóch greckich wyrazów – philein i ateleia, których połączenie w dosłownym znaczeniu oznacza zamiłowanie do zbierania znaczków pocztowych. Autorem tego zestawienia był francuski kolekcjoner Georges Herpin.

Zainteresowaniem filatelistów również są:

  • koperty FDC
  • znaczki z pustopolami
  • nowodruki i czarnodruki
  • próby
  • makulatura
  • znaczki z przywieszkami

Znaczki pocztowe są obiektem powszechnego kolekcjonerstwa na całym świecie. Liczne związki, kluby, wystawy, kongresy służące propagowaniu i rozpowszechnianiu idei filatelistyki. Na filatelistykę mówiono "hobby królów" ponieważ uprawiali ją: Król Jerzy V, król Rumunii Karol czy egipski monarcha Faruk. Jednym z pierwszych filatelistów był John Gray. Największą sławę filatelistyka zdobyła w latach 60. XIX wieku.

Dzień Filatelisty.

W Polsce filateliści mają swoje święto, które obchodzą 6 stycznia (wg. statutu PZF Art. 1 pkt. 6 - 9 października), jako Dzień Filatelisty. Data upamiętnia powołanie stowarzyszenia filatelistycznego, "Klubu Filatelistów", w 1893 roku w Krakowie (w czasach zaborów, na terenie Galicji).


 

Krótki zarys historii znaczka pocztowego i ruchu filatelistycznego

 

 


Okres przedznaczkowy

- W XVII wieku poczta królewska w Wielkiej Brytanii nie była zbyt popularna. Wynikało to z kilku czynników, do których można zaliczyć przede wszystkim: długi czas doręczania, wysokie opłaty za przesyłkę, osobne opłaty za każdą kartkę. Wielu adresatów odmawiało przyjęcia listu lub paczki, gdyż oni właśnie płacili za list lub paczkę. Narodziła się potrzeba reformy pocztowej, a zwłaszcza uproszczenia i ujednolicenia opłat pocztowych. Problemem tym zajęła się jedna z komisji parlamentu brytyjskiego. Jej przewodniczący, Robert Wallace, podjął dzieło reformy pocztowej. Jego zamierzenia i działalność utorowały drogę kolejnym projektom reformy.

- Ojczyzną wydania pierwszego znaczka pocztowego na świecie jest Wielka Brytania.

- Mimo że Jakub Chalmers i Lovrenc Košir zgłaszali już plany na znaczek pocztowy to jednak pierwsze znaczki ukazały się w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

- W styczniu 1837 roku Rowland Hill ogłosił swój projekt reformy poczty w postaci broszury Reforma pocztowa, jej znaczenie i zastosowanie (ang. Postal Reform: its Importance and Practibility). W tej broszurze zaproponował między innymi zniesienie przywilejów dla członków dworu i parlamentu, ujednolicenie opłat w całym kraju i wprowadzenie jednopensowej opłaty za list do pół uncji wagi, niezależnie od miejsca jego przeznaczenia. Proponował też, by opłata pocztowa była dokonywana z góry dzięki małym skrawkom papieru, wystarczająco dużym, by na nich przyłożyć stempel pocztowy, i pokrytych z jednej strony klejem umożliwiającym po zwilżeniu przylepienie do listu.

Izba gmin powołała 23 listopada 1839 komisję do zbadania jego projektu. Po kilku miesiącach 10 stycznia 1840 roku wprowadzono nową taryfę pocztową – 1 pens za list zwykły. Brakowało tylko projektu znaczka.

penny black- Wzorem dla pierwszego znaczka został medal z portretem młodej królowej Wiktorii, wybity w 1837 roku. Twórcą medalu był William Wyon, natomiast na potrzeby rytowników skopiował go grafik Henry Courbould.

- 6 maja 1840 roku wprowadzono go do obiegu. Miał nominał 1 pensa i był koloru czarnego. Z tych dwóch powodów otrzymał nazwę Penny Black (czarna jednopensówka). 

- Profil twarzy królowej na znaczkach nie zmieniał się przez 60 lat, a ukazało się w tym czasie ponad sto znaczków.

100. rocznica śmierci Rowlanda Hilla- Inicjatorem wprowadzenia pierwszego znaczka był urzędnik brytyjskiej poczty Rowland Hill. W setną rocznicę jego śmierci Poczta Polska wydała w 1979 r. znaczek o nominale 6,- zł. nr  katalogowy - 2494.

- Pierwszy znaczek wprowadzony w ramach wielkiej reformy poczty brytyjskiej służył do uiszczenia opłaty za doręczenie listu z góry przez nadawcę wbrew dotychczasowym zasadom pobierania opłat od adresatów. Jednocześnie stanowił jednolitą opłatę za list do pół uncji wagi bez względu na odległość miejsca przeznaczenia na terenie kraju. Wprowadzone wówczas innowacyjne zasady do dzisiaj są szeroko stosowane na świecie.

- Wielka Brytania jest jedynym krajem na świecie, na którego znaczkach nigdy nie podawano nazwy państwa. Znakiem identyfikującym był zawsze przedstawiony na znaczku wizerunek osoby panującej.

- Już pierwsze znaczki świata, czarna pensówka z 6 maja i niebieska dwupensówka z 8 maja 1840 r. miały zabezpieczenia przed ewentualnym fałszowaniem. Do produkcji znaczków użyto papieru ze znakiem wodnym. Na rysunku znaczka drukowanego w technice stalorytniczej umieszczono trudne do naśladownictwa ornamenty. W dolnych narożach znaczka umieszczono litery. Zestaw liter był niepowtarzalny w całym arkuszu drukarskim zawierającym 240 sztuk znaczków.

- Pierwsze znaczki pocztowe na ziemiach polskich pojawiły się w 1850 r. Były to znaczki państw zaborczych, Austrii i Prus.

- Pierwszy polski znaczek pocztowy wprowadzono do obiegu 1 stycznia 1860 r. Cyrkularzem nr 13 Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego z 14 grudnia 1859 r. Zastąpił on będące w obiegu od 13 stycznia 1858 r. znaczki rosyjskie.

pierwszy znaczek

- Pierwszy polski znaczek pocztowy - przedstawiający herb Królestwa Polskiego - przeznaczony był do frankowania listów kursujących wewnątrz Królestwa oraz listów wysyłanych do Rosji. Listy zagraniczne były opłacane gotówką. Znaczek został wycofany z obiegu 13 kwietnia 1865 r. a na jego miejsce wprowadzono ponownie znaczki rosyjskie.

- Wraz z pojawieniem się znaczków pocztowych znaleźli się pierwsi entuzjaści i wielbiciele skromnego skrawka papieru. Dzięki nim zachowały się unikalne listy z pierwszymi znaczkami. Pierwszymi kolekcjonerami byli twórcy znaczków, projektanci i rytownicy, a następnie księgarze, którzy z czasem rozwinęli handel znaczkami, albumami i katalogami. - Pierwsze stowarzyszenie zrzeszające zbieraczy znaczków pocztowych powstało w 1865 r. we Francji. Jednym z założycieli stowarzyszenia i pierwszym jego prezesem był zbieracz francuski Georges Herpin, twórca słowa "filatelia". Utworzył je od dwóch greckich wyrazów "philein - lubić i "ateles" - wolny od opłaty.


100 lat polskiego ruchu filatelistycznegoPierwsze polskie stowarzyszenie filatelistów pod nazwą "Polski Klub Filatelistów", powstało 6 stycznia 1893 r. Z okazji stulecia polskiego ruchu filatelistycznego Poczta Polska wydała znaczek nr katalogowy - 3277.

 

 

 

logo pzf- Działający obecnie Polski Związek Filatelistów ( PZF ) powstał w 1950 r. PZF jest członkiem Międzynarodowej Federacji Filatelistyki ( FIP ) i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych ( FEPA ).
Celem PZF jest m.in.:

1. Rozwijanie filatelistyki w kraju i upowszechnianie polskich znaczków pocztowych za granicą;
2. Popularyzacja i kształtowanie wiedzy fachowej wśród członków związku;
3. Doskonalenie metod i sposobów kolekcjonerstwa znaczków pocztowych.

 

źródło: www.poczta-polska.pl; http://pl.wikipedia.org

 


E-FDC.pl

POCZTA POLSKA.pl

Nasza strona używa plików Cookies (ciasteczka). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Szczegóły. Akceptuję cookies (ciasteczka) na tej stronie.