www.pzflodz.pl - Łódzka Strona Filatelistyczna

Statystyki

Użytkowników:
223
Artykułów:
673
Odsłon artykułów:
1574720

Współpraca

Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

KOLEJNICTWO

Logo OKZ Kolejnictwo Sekcja Łódzka Ogólnopolski Klub Zainteresowań PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta Adama Malinowskiego Sekcja Łódzka.

 Historia Sekcji Łódzkiej

Sekcję Łódzką (wówczas jeszcze) Klubu Zainteresowań PZF „KOLEJNICTWO”, „utworzono zupełnie nieoczekiwanie”, jak donosi, wydawany wówczas przez KZ „Ilustrowany Biuletyn Tematyczny” Nr 2/1995 (28). Było to, na przełomie kwietnia i maja 1995 roku.

Działalność członków przyszłej Sekcji, nazywanej przez siebie „Grupą Łódzką”, należy datować na początek III kwartału 1994 roku, tj. od zorganizowania XXV Spotkania Członków Klubu.

Sekcja od samego początku swojego istnienia działała przy Ośrodku Kultury „Górna” w Łodzi, ul. Siedlecka 1, mając za sponsora, jego Dyrektorów. Skupia w swoich szeregach, filatelistów związanych z tematyką szynową. Głównie kolejową i tramwajową.

Osoby kierujące pracami Sekcji:

 Ireneusz Kołaciński -  (od utworzenia do 31.12.1996 r.)

 Arkadiusz Rejter     -  (od 01.01.1997 r. - nadal)

 

 Podczas swojej działalności, Członkowie Sekcji:

Zorganizowali:

1. XXV Spotkanie Członków KZ PZF „Kolejnictwo” – 24.09.1994 r.

2. Wernisaż Filatelistyczny, okazji „150. Lat Kolei na Ziemiach Polskich”, (na Dworcu PKP Łódź – Kaliska) - 11.06 1995 r.

3. Pocztę Peronową na Dworcu PKP Łódź-Kaliska – 11.06.1995 r.

4. Przewóz przesyłek pocztowych na trasie Łódź – Zduńska Wola - 11.06.1995 r.

5. Wystawę Filatelistyczną z okazji „130. Lat Drogi Żelaznej Fabryczno – Łódzkiej”, (na Dworcu PKP Łódź – Widzew) – 01.06.1996 r.

6. Pocztę peronową na Dworcu PKP Łódź - Widzew – 01.06.1996 r.

7. 33. Ogólnopolskie Spotkanie Członków OKZ „Kolejnictwo” – 17.10.1998 r.

8. 42. Ogólnopolskie Spotkanie Członków OKZ „Kolejnictwo” - 26.04.2003 r.

9. 48. Ogólnopolskie Spotkanie Członków OKZ „Kolejnictwo” - 01.04.2006 r.                      

10. 54. Ogólnopolskie Spotkanie Członków OKZ „Kolejnictwo” w Sochaczewie - 18.04.2009 r.

11. 59. Ogólnopolskie Spotkanie Członków OKZ „Kolejnictwo” - 15.10.2011 r.

 

Współorganizowali:

1.  I Wystawę Filatelistyczną Debiutów Młodzieżowych – 23/26.03.1995 r.

2.  IV Wystawę Filatelistyczną Debiutów Młodzieżowych – 26/29.03.1998 r.

3.  V Wystawę Filatelistyczną Debiutów Młodzieżowych – 04.1999 r.

4. Pokaz zbioru kol. G. Skwary w Domu Tkaczy w Zgierzu - 03.2012 r.   

5. Pokaz zbiorów kol. I. Kołacińskiego i J. Skalskiego w Seminarium Duchownym w Łodzi - 06.2012 r.

 

Uczestniczyli w:

- Ogólnopolskich Spotkaniach Członków OKZ organizowanych poza siedzibą Sekcji, 

- współorganizacji  wystaw i pokazów filatelistycznych organizowanych na terenie Łodzi, 

- współorganizacji Wigilijnych Spotkań Hobbistów działających przy  Ośrodku Kultury „Górna”, 

- organizacji wycieczek dla dzieci i młodzieży, uczestniczących podczas ferii zimowych w zajęciach w Ośrodku Kultury „Górna” (zwiedzanie lokomotywowni PKP na Stacji Łódź-Olechów i zajezdni tramwajowej MKT w Helenówku),

- zajęciach wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadząc pogadanki na temat filatelistyki,

- wystawach i pokazach filatelistycznych, 

- obchodach 191. Rocznicy Umowy Zgierskiej w Zgierzu,                        

- obchodach 25. Rocznicy Wizyty Jana Pawła II w Łodzi,   

- uczczeniu 100. Rocznicy Zatonięcia  RMS „TITANC”.

 

Inspirowali wykonanie i stosowanie:

Pocztowych datowników okolicznościowych – 7 szt.

- 150. Lat Kolei na Ziemiach Polskich – 11.06.1995 r. Łódź 2

- 130. Lat Drogi Żelaznej Fabryczno – Łódzkiej – 01.06.1996 r. Łódź 7

- 100. Lat Tramwaju Łodzi – 01.09.1998 r. Łódź 1

- III Wystawa Komunikacji Miejskiej – 01.09.1998 r. Łódź 1

- XV Ogólnopolskie Spotkanie Klubu „Znaki Polecenia” - 21.05.2005 r. Łódź 58

- 30. Spotkanie OK „Frankotyp” - 18.09.2005 r. Łódź 58

- 48. Ogólnopolskie Spotkanie Klubu „Kolejnictwo” - 01.04.2006 r. Łódź 58

 

 Pocztowych stempli dodatkowych – 3 szt.

- KOLSPO SPONSOR Z KOLSPO CZYŚCIEJ - 24.09.1994 r.

- KOLSPO SPONSOR - 24.09.1994 r.

- 59. Spotkanie OKZ PZF “Kolejnictwo” - 15.10.2011 r.

 

Nakładek frankujących – 17 szt.

- XXV Spotkanie Członków KZ PZF „Kolejnictwo” – 24.09.1994 r.

- I Wystawa Filatelistyczna Debiutów Młodzieżowych – 23.03.1995 r.

- Wystawa Filatelistyczna - Sto Lat Kina „FILMFIL’95” – 19.10.1995 r.

- 150. Lat Kolei na Ziemiach Polskich – 11.06.1995 r.

- 130. Lat Drogi Żelaznej Fabryczno Łódzkiej – 01.06.1996 r.

- 33. Spotkanie Członków KZ PZF „Kolejnictwo” – 17.09.1998 r.

- 155. Lat Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej – 15.06.2000 r.

- Rok Reymontowski 1925 – 2000 – 17.06.2000 r.

- 20. Lat Koła PZF „Łódź Górna” - 17.12.2002 r.

- 102. Lecie Tramwajowej Komunikacji Podmiejskiej – 26.04.2003 r.

- 80. lat wyprodukowania pierwszego parowozu Tr 12 - 23.12.2003 r.

- 200. lat pierwszego parowozu szynowego - 21.02.2004 r.

- 80. lat wyprodukowania pierwszego parowozu Tr 21 - 07.04.2004 r.

- 80. lat wyprodukowania pierwszego parowozu Ty 23 - 24.04.2006 r.                        

- 60. lat wyprodukowania pierwszego parowozu Ty 45 - 22.07.2006 r.  

- 110. Rocznica Śmierci inż. E.A. Malinowskiego - 18.04. i 25.08.2009 r.   

- 75. Rocznica Utworu J. Tuwima „Lokomotywa” - 12.04. i 15.10.2011 r.

 

Znaczków personalizowanych – 1 szt.

- 59. Spotkanie OKZ PZF „Kolejnictwo” - 15.10.2011 r.

 

Nalepek polecenia – 2 szt.

- 150. Lat Kolei na Ziemiach Polskich – 11.06.1995 r.

- 130. Lat Drogi Żelaznej Fabryczno - Łódzkiej – 01.06.1996 r.

- XV Ogólnopolskie Spotkanie Klubu „Znaki Polecenia” - 21.05.2005 r. 

- 30. Spotkanie OK „Frankotyp” - 18.09.2005 r.

 

Beznominałowych kartek pocztowych - 55 szt.

- Poczta Peronowa – 06.1998 r.   

- 130. Lat Drogi Żelaznej Fabryczno - Łódzkiej (Ł-Fabr.) – 06.1996 r.   

- 130. Lat Drogi Żelaznej Fabryczno - Łódzkiej (Bedoń) – 06.1998 r.   

- IV Wystawa Filatelistyczna Debiutów Młodzieżowych – 03.1998 r.   

- 100. Lat Komunikacji Miejskiej w Łodzi – 09.1998 r.   

- III Wystawa Komunikacji Miejskiej – 09.1998 r.   

- XXXIII Spotkanie Członków KZ PZF „Kolejnictwo” – 09.1998 r.   

- V Wystawę Filatelistyczną Debiutów Młodzieżowych – 04.1999 r.

- 175. Lat Otwarcia w Anglii pierwszej linii kolejowej – 11.2000 r. 

- Drogi Żelazne Łodzi - (12 kartek i etui) – 08.2002 r.

- 20. Lat Koła PZF Łódź – „Górna” - 09.2002 r.

- 102. Lata Łódzkiej Komunikacji Podmiejskiej - (9 kartek) – 04.2003 r.

- 22. Lata KMST w Łodzi - 04.2003 r.

- 200. Lat pierwszego parowozu szynowego – (2 kartek) - 02.2004 r.

- 60. Rocznica Likwidacji Litzmannstadt Getto - 07.2004 r.

- V Rocznica współpracy pomiędzy ZO PZF w Łodzi z ArGe-Polen - 2004 r.

- XVI Ogólnopolskie Spotkanie Klubu - „Znaki polecenia” - (2 kartek) - 05.2005 r.

- 30. Rocznica Ogólnopolskiego Klubu „Frankotyp" - 09.2005 r.

- Współpraca pomiędzy Oddz. Poczty, a PKP – (5 kartek) - 04.2006 r.

- 110. Rocznica śmierci inż. E.A. Malinowskiego – (3 kartki) - 06.2009 r.

- 75. Lat Utworu J. Tuwima „Lokomotywa” - 04.2011 r.

- 70. Rocznica Śmierci Św. M.M. Kolbego - 08.2011 r.

- XXX Rocznica Kanonizacji Św. Rafała Kalinowskiego - 08.2011 r.

- 30. Lat KMST w Łodzi - 09.2011 r.

- 59. Spotkanie OKZ PZF „Kolejnictwo” - 09.2011 r.

- 5. lat Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK – Łódź - 09.2011 r.

- 40. Lat Młodzieżowego Koła Filatelistów im. Cz. Danowskiego - 06.2012 r.

Etui do beznominałowych kart pocztowych - 1 szt.

 - Drogi Żelazne Łodzi. - 08.2002 r.

 

Okolicznościowych kart korespondencyjnych współpocztowych – 1 szt.

- 130. Lat Drogi Żelaznej Fabryczno - Łódzkiej (nastawnia) – 06.1996 r.

 

Okolicznościowych kartek korespondencyjnych. – 6 szt.

- XXV Spotkanie Członków KZ PZF „Kolejnictwo” – 09.1994 r.

- Dworzec Kolejowy Łódź – Kaliska 1994 – 09.1994 r.

- I Wystawa Filatelistyczna Debiutów Młodzieżowych – 03.1995 r.

- Wystawa Filatelistyczna - Sto Lat Kina „FILMFIL’95” – 10.1995 r.

- 150. Lat Kolei na Ziemiach Polskich – 06.1995 r.

- Wernisaż Filatelistyczny Grupy Łódzkiej KZ PZF "Kolejnictwo" – 06.1995 r.

 

Okolicznościowych  kopert – 3 szt.

- 54. Spotkanie OKZ „Kolejnictwo” w Skierniewicach - 04.2009 r.

- 75. Lat Utworu J. Tuwima „Lokomotywa” - 04.2011 r.

- 59. Spotkanie OKZ PZF „Kolejnictwo” - 09.2011 r.

 

Ponadto Sekcja Łódzka współpracuje również z innymi Instytucjami i Organizacjami w projektowaniu i wykonawstwie walorów filatelistycznych oraz okolicznościowych kartek korespondencyjnych oraz nakładek do maszyny frankującej, związanych tematycznie z tymi podmiotami.

Powyższe działania nie byłyby możliwe bez wydatnej pomocy, między innymi:

 

- Dyrekcji Okręgu Poczty w Łodzi,

- Zarządowi Okręgu PZF w Łodzi,

- Ośrodkowi Kultury „Górna”,

- Klubowi „Dąbrowa” filia Centrum Kultury Młodych w Łodzi,

- PKP w Łodzi,

- MPK Sp. z o.o. w Łodzi,

- MKT Sp. z o.o.

- Ogólnopolskiemu Klubowi Zbieraczy Frankatur Mechanicznych PZF „Frankotyp”,

- Stowarzyszeniu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi,

- Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK – Łódź,

- Towarzystwu Opieki nad Zabytkami w Łodzi,  

- „Ulotki.net” w Łodzi

Którym tą drogą chciałbym bardzo serdecznie podziękować.

 

Szczególne podziękowania należą się kolegom: Ireneuszowi Kołacińskiemu i Stanisławowi Dacykowi, obecnemu Prezesowi Zarządu Okręgu PZF w Łodzi, oraz Dariuszowi Zgondkowi, bez których wiele przedsięwzięć nie doszłoby do skutku, gdyż to Oni w głównej mierze są ich inspiratorami, oraz Kolejnym Dyrektorom Ośrodka, którzy od wielu, wielu już lat umożliwiają „wykolejonym filatelistom”, realizować swoje marzenia pod dachem, prowadzonego przez Nich, Ośrodka Kultury „Górna”.

Dziękuję też moim Kolegom – miłośnikom kolejnictwa: Krzysztofowi Kojowi, Tomaszowi Roszakowi, Michałowi Jerczyńskiemu i Pawłowi Terczyńskiemu, którzy podpowiadają pod względem merytoryczno-historycznym oraz wszystkim Kolegom projektującym walory filatelistyczne i to również te, bardzo często, nie przyjęte do publikacji.

Sądzę, iż ponad osiemnastoletnia działalność członków Sekcji Łódzkiej OKZ PZF „Kolejnictwo” przyczyniła się do trwałego zaznaczenia swojej obecności nie tylko na terenie Łódzkiego Okręgu PZF, za co Im bardzo serdecznie dziękuję, życząc jednocześnie dalszych osiągnięć w realizacji filatelistycznego hobby.

 Arkadiusz Rejter

Koordynator Sekcji Łódzkiej 

 

E-FDC.pl

POCZTA POLSKA.pl

Nasza strona używa plików Cookies (ciasteczka). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Szczegóły. Akceptuję cookies (ciasteczka) na tej stronie.