www.pzflodz.pl - Łódzka Strona Filatelistyczna

Statystyki

Użytkowników:
223
Artykułów:
673
Odsłon artykułów:
1574767

Współpraca

Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Komunikat 1/2016 Koła Łódź Miasto

 

KOMUNIKAT 16/01
W dniu 16 kwietnia 2016 r. Odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Kola PZF Łódź. - Miasto im . Cz . Danowskiego. Po części oficjalnej, w ktorej m.in uczczono minutą ciszy zmarłych członków Kola oraz uhonorowano zasłużonych Kolegów Filatelistów Honorowymi Odznakami PZF i pamiątkowymi plakietkami, przystąpiono do obrad. 

Sprawozdanie z działalności Koła za okres od 12. III.2011 do 16. IV. 2016 roku odczytał Kol. Rozmarynowski. W toku przeprowadzonej dyskusji poruszano tematy dotyczące aktualnej sytuacji w filatelistyce. Dyskusja koncentrowała się min. nad sprawą wydawnictw specjalnych (nowodruków) i ich rozprowadzania. Delegaci zaaprobowali propozycję, wnoszenia opłat za te walory w formie pobierania przedpłaty, tak aby Koło mogło w narzuconym przez ZG PZF krótkim terminie, wnieść je do Zarządu Okręgu.
Następnie Kol. E. Pawłowski – Przew. Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie Komisji, z którego wynikało, że działalność finansowa Koła nie budzi zastrzeżeń, przedstawiając szczegółową informację o wydatkach i dochodach Koła. Na tej podstawie Przew. Komisji zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. Zgodnie z przegłosowanym wnioskiem, wszystkie głosowania na zebraniu były prowadzone w trybie jawnym. W wyniku głosowania, jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
W dalszej części zebrania odbyły się wybory nowego Zarządu Koła. Na Prezesa Zarządu Koła, ustępujący Zarząd zgłosił kandydaturę Eugeniusza Stelmacha – byłego Przew. rozwiązanego Koła „Energetyk”. Innych kandydatur nie zgłoszono. W jawnym głosowaniu jednogłośnie wybrano Kol. Eugeniusza Stelmacha na Prezesa Zarządu Koła Łódź-Miasto.
Następnie przystąpiono do wyboru pozostałych członków Zarządu. Ze zgłoszonych kandydatur, Kol. A. Michajłowski nie wyraził zgody na kandydowanie. W jawnym głosowaniu jednogłośnie wybrano nowy Zarząd Koła w składzie : Koledzy : Janiszewski Janusz, Rozmarynowski Lechosław, Sawicki Krzysztof, Walisch Stanisław.
Z kolei w wyniku jawnego głosowania do Komisji Rewizyjnej jednogłośnie wybrano Kolegów : Modnicki Daniel, Pawłowski Eugeniusz, Siedlecki Roman.
W ostatnim punkcie dotyczącym wyborów delegatów na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Okręgu Łódzkiego PZF, w jawnym głosowaniu wybrano Kolegów : Rozmarynowski Lechosław, Stelmach Eugeniusz, Szpakowski Jerzy, Walisch Stanisław, Warski Ryszard oraz na zastępcę delegata Kol. Wacława Polcera.
Na wniosek Komisji Uchwał i wniosków, zebrani podjęli uchwałę min. o konieczności wcześniejszego powiadamiania członków Koła o wydawnictwie i rozprowadzaniu wydawnictw specjalnych, aby uniknąć problemów z opłacaniem tych walorów.
W ostatniej części zebrania delegaci zostali poinformowani o ukonstytuowaniu się pozostałych, wybranych członków Zarządu :
Eugeniusz Stelmach - Prezes Zarządu
Krzysztof Sawicki - Sekretarz
Lechosław Rozmarynowski - Skarbnik
Janusz Janiszewski - Członek, gospodarz spotkań
Stanisław Walisch - Członek, ekspert filatelistyczny

Na tym zebranie zakończono.

Prezes Zarządu
Koła PZF Łódź – Miasto
im. inż. Cz. Danowskiego
Eugeniusz Stelmach

Łódź, dn. 20.04.2016 r.

E-FDC.pl

POCZTA POLSKA.pl

Nasza strona używa plików Cookies (ciasteczka). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Szczegóły. Akceptuję cookies (ciasteczka) na tej stronie.